dimarts, 7 de juliol de 2009

Els telons que van sobreviure a l'incendi del liceu. Són autèntiques relíquies. Tots són de paper. Se n'ha revisat l'estat un per un.

Els que més ens han impressionat són els de Mestres Cabanes (Sigfrid, Parsifal, etc).